گیلان - فومن
کارشناسی شده
5,700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : ماکلوان
متراژ مفید(مترمربع) : 585
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
3,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خطیبان
متراژ مفید(مترمربع) : 500
گیلان - رشت
کارشناسی شده
6,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان معلم
متراژ مفید(مترمربع) : 114
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
2,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 500
گیلان - رشت
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بیستون
متراژ مفید(مترمربع) : 11
گیلان - رشت
کارشناسی شده
4,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : جاده لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 250
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
1,260,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : شیشه گران
متراژ مفید(مترمربع) : 60
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
3,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان شیخ زاهد
متراژ مفید(مترمربع) : 128
گیلان - شفت
کارشناسی شده
3,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
متراژ مفید(مترمربع) : 3000