گیلان - رشت
کارشناسی شده
13,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بلوار نماز
متراژ مفید(مترمربع) : 164
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان امام خمینی
متراژ مفید(مترمربع) : 13/5
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
550,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بازار ماهی فروشان
متراژ مفید(مترمربع) : 12
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : یخسازی
متراژ مفید(مترمربع) : 45
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
180,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان شریعتی
متراژ مفید(مترمربع) : 23
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بازارکوزه فروشان
متراژ مفید(مترمربع) : 11/10
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
220,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فوشازده
متراژ مفید(مترمربع) : 33/70
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
850,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : گلسرک
متراژ مفید(مترمربع) : 72
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
6,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
متراژ مفید(مترمربع) : 40