نتیجه جستجو

200 نتیجه
گیلان - رشت
کارشناسی شده
200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : پیام نور
متراژ مفید(مترمربع) : 65
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
539,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : صومعه سرا
متراژ مفید(مترمربع) : 110
گیلان - رشت
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : میدان رازی
متراژ مفید(مترمربع) : 85
گیلان - لنگرود - کومله
کارشناسی شده
320,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کومله
متراژ مفید(مترمربع) : 80
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
318,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : دریاسر
متراژ مفید(مترمربع) : 91
گیلان - رودسر - کلاچای
کارشناسی شده
1,435,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان آتش نشانی
متراژ مفید(مترمربع) : 205
گیلان - رشت
کارشناسی شده
375,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : چمران
متراژ مفید(مترمربع) : 125
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
280,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : آستانه اشرفیه
متراژ مفید(مترمربع) : 80
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
820,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 120