نتیجه جستجو

200 نتیجه
گیلان - رشت
کارشناسی شده
240,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رشتیان
متراژ مفید(مترمربع) : 65
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
410,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 82
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
210,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 100
گیلان - رشت
کارشناسی شده
712,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : گلسار
متراژ مفید(مترمربع) : 95
گیلان - رشت
کارشناسی شده
498,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : نامجو
متراژ مفید(مترمربع) : 83
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
470,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : مهرگان
متراژ مفید(مترمربع) : 74
گیلان - رشت
کارشناسی شده
550,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : امام حسین
متراژ مفید(مترمربع) : 74
گیلان - رشت
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بلوار لاکان
متراژ مفید(مترمربع) : 90
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
720,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : گمرکات
متراژ مفید(مترمربع) : 120