نتیجه جستجو

200 نتیجه
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
850,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : سیاهکل
متراژ مفید(مترمربع) : 180
گیلان - رشت
کارشناسی شده
280,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : شهرک صبا
متراژ مفید(مترمربع) : 138
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
340,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 76
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : دیلمان
متراژ مفید(مترمربع) : 140
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
1,600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 150
گیلان - رشت
کارشناسی شده
340,200,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فخب
متراژ مفید(مترمربع) : 70
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
4,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 288
گیلان - رشت
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : ولیعصر
متراژ مفید(مترمربع) : 90
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,298,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : گلسار
متراژ مفید(مترمربع) : 108