نتیجه جستجو

200 نتیجه
گیلان - رشت
کارشناسی شده
944,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : منظریه
متراژ مفید(مترمربع) : 118
گیلان - رشت
کارشناسی شده
240,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : قلعه سرا
متراژ مفید(مترمربع) : 54
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کوی آزادگان
متراژ مفید(مترمربع) : 80
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
6,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 200
گیلان - لنگرود - کومله
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کومله
متراژ مفید(مترمربع) : 117
گیلان - رشت
کارشناسی شده
340,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : شهرک سید احمد خمینی
متراژ مفید(مترمربع) : 95
گیلان - املش
کارشناسی شده
380,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کوچه زارع
متراژ مفید(مترمربع) : 100
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
4,440,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : جاده چمخاله
متراژ مفید(مترمربع) : 223
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
2,160,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رجایی دهم
متراژ مفید(مترمربع) : 180