نتیجه جستجو

200 نتیجه
گیلان - رشت
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : جهاد
متراژ مفید(مترمربع) : 70
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
380,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان تهران
متراژ مفید(مترمربع) : 63
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فلکه گاز
متراژ مفید(مترمربع) : 126
گیلان - رشت
کارشناسی شده
250,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : سعدی
متراژ مفید(مترمربع) : 90
گیلان - رشت
کارشناسی شده
969,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : گلسار
متراژ مفید(مترمربع) : 114
گیلان - رشت
کارشناسی شده
670,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فلکه گاز
متراژ مفید(مترمربع) : 95
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,100,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بلوار دیلمان
متراژ مفید(مترمربع) : 150
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان شهدا
متراژ مفید(مترمربع) : 90
گیلان - رضوانشهر
کارشناسی شده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رضوانشهر
متراژ مفید(مترمربع) : 385