نتیجه جستجو

200 نتیجه
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
1,830,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : شیخ زاهد
متراژ مفید(مترمربع) : 157
گیلان - رشت
کارشناسی شده
320,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : قلیپور
متراژ مفید(مترمربع) : 90
گیلان - رشت
کارشناسی شده
290,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : قلیپور
متراژ مفید(مترمربع) : 90
کارشناسی شده
290,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : قلیپور
متراژ مفید(مترمربع) : 90
گیلان - تالش
کارشناسی شده
680,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : تالش
متراژ مفید(مترمربع) : 170
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
2,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : میدان مالا
متراژ مفید(مترمربع) : 178
گیلان - رشت
کارشناسی شده
19,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : چهارراه گلسار
متراژ مفید(مترمربع) : 260
گیلان - تالش
کارشناسی شده
410,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : تالش
متراژ مفید(مترمربع) : 105
مازندران - چالوس
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : چالوس
متراژ مفید(مترمربع) : 104