نتیجه جستجو

200 نتیجه
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
1,400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رامسر
متراژ مفید(مترمربع) : 190
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
348,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : تنکابن
متراژ مفید(مترمربع) : 85
مازندران - تنکابن - خرم آباد
کارشناسی شده
200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : تنکابن
متراژ مفید(مترمربع) : 73
مازندران - چالوس
کارشناسی شده
1,400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : چالوس
متراژ مفید(مترمربع) : 450
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
2,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : تنکابن
متراژ مفید(مترمربع) : 160
مازندران - تنکابن
کارشناسی شده
580,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : تنکابن
متراژ مفید(مترمربع) : 103
مازندران - عباس آباد - سلمان شهر
کارشناسی شده
400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : سلمانشهر
متراژ مفید(مترمربع) : 280
گیلان - فومن
کارشناسی شده
615,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فومن
متراژ مفید(مترمربع) : 130
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
724,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رامسر
متراژ مفید(مترمربع) : 161