نتیجه جستجو

200 نتیجه
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کتالم
متراژ مفید(مترمربع) : 165
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رامسر
متراژ مفید(مترمربع) : 86
مازندران - رامسر
کارشناسی شده
290,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رامسر
متراژ مفید(مترمربع) : 65
گیلان - رشت
کارشناسی شده
250,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رشت
متراژ مفید(مترمربع) : 60
گیلان - لاهیجان
کارشناسی نشده
558,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 93/75
گیلان - فومن - ماکلوان
کارشناسی نشده
900,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی نشده
2,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
340,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
66,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید