نتیجه جستجو

200 نتیجه
کارشناسی شده
420,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : سیاهکل
متراژ مفید(مترمربع) : 85
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
798,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رودسر
متراژ مفید(مترمربع) : 130
گیلان - رشت
کارشناسی شده
145,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رشت
متراژ مفید(مترمربع) : 95
گیلان - رشت
کارشناسی شده
470,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رشت
متراژ مفید(مترمربع) : 100
گیلان - فومن
کارشناسی شده
497,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : فومن
متراژ مفید(مترمربع) : 113
گیلان - لنگرود - چمخاله
کارشناسی نشده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
663,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 102
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
798,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : ردوسر
متراژ مفید(مترمربع) : 140
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
4,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : آستانه