نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - رشت - کوچصفهان
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 430
بنا(مترمربع) : 180
گیلان - رشت - لولمان
کارشناسی نشده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 720
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - لاهیجان
کارشناسی نشده
550,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 680
بنا(مترمربع) : 70
گیلان - لنگرود - چمخاله
کارشناسی شده
320,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 220
بنا(مترمربع) : 91
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 130
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
480,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 140
بنا(مترمربع) : 160
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
520,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 475
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
240,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 60