نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - فومن
کارشناسی نشده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - رضوانشهر
کارشناسی نشده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
بنا(مترمربع) : 140
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
550,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1150
بنا(مترمربع) : 115
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3000
گیلان - لاهیجان
کارشناسی نشده
200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 834
بنا(مترمربع) : 104
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی نشده
430,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
بنا(مترمربع) : 207
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2500
بنا(مترمربع) : 220
گیلان - بندر انزلی - زیباکنار
کارشناسی شده
160,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 280
بنا(مترمربع) : 75
گیلان - لنگرود - چاف و چمخاله
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 360
بنا(مترمربع) : 115