نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
250,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 140
بنا(مترمربع) : 60
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
660,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - رشت
کارشناسی شده
8,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 420
بنا(مترمربع) : 60
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
180,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 100
بنا(مترمربع) : 77
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 250
بنا(مترمربع) : 200
گیلان - فومن
کارشناسی شده
380,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 300
بنا(مترمربع) : 50
گیلان - لاهیجان - رودبنه
کارشناسی شده
150,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 240
بنا(مترمربع) : 42
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 220
بنا(مترمربع) : 95
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
460,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 250
بنا(مترمربع) : 100