نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - رشت
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 816
بنا(مترمربع) : 75
گیلان - رشت
کارشناسی شده
9,800,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 117.5
گیلان - صومعه سرا - گوراب زرمیخ
کارشناسی شده
537,500,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2150
بنا(مترمربع) : 50
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
180,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 220
بنا(مترمربع) : 60
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,200,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3000
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - ماسال
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
بنا(مترمربع) : 89
گیلان - رودسر - رحیم آباد
کارشناسی شده
350,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 100
بنا(مترمربع) : 118
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 362
بنا(مترمربع) : 250
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 330
بنا(مترمربع) : 92