نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
590,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 190
گیلان - لنگرود - کومله
کارشناسی شده
480,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 160
بنا(مترمربع) : 117
گیلان - لنگرود - کومله
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 200
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - رشت - کوچصفهان
کارشناسی شده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 550
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - رشت - کوچصفهان
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 700
بنا(مترمربع) : 160
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
750,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 453
بنا(مترمربع) : 122
گیلان - فومن
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 365
بنا(مترمربع) : 70
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
430,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 333
بنا(مترمربع) : 83
گیلان - املش
کارشناسی شده
1,400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
بنا(مترمربع) : 210