نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
1,700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3000
بنا(مترمربع) : 310
گیلان - لنگرود - چمخاله
کارشناسی شده
460,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 294
بنا(مترمربع) : 83
گیلان - تالش
کارشناسی شده
1,820,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 5200
بنا(مترمربع) : 161
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
900,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2056
بنا(مترمربع) : 130
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
480,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 300
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - رشت
کارشناسی شده
450,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 800
بنا(مترمربع) : 200
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 164
بنا(مترمربع) : 63
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
900,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 960
بنا(مترمربع) : 300
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
430,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 213
بنا(مترمربع) : 88