نتیجه جستجو

179 نتیجه در محل "گیلان"
گیلان - ماسال
کارشناسی شده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
بنا(مترمربع) : 130
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
2,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 701
بنا(مترمربع) : 400
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 147
بنا(مترمربع) : 162
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
6,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3000
بنا(مترمربع) : 380
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
280,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 600
بنا(مترمربع) : 70
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
900,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 349
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - تالش - لیسار
کارشناسی شده
600,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 600
بنا(مترمربع) : 120
گیلان - رشت
کارشناسی شده
180,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 120
بنا(مترمربع) : 90
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
950,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 260
بنا(مترمربع) : 185