گیلان - لنگرود - اتاقور
کارشناسی شده
1,040,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : لنگرود
متراژ مفید(مترمربع) : 160
گیلان - رودسر - کلاچای
کارشناسی شده
700,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 7300
کاربری : باغی
بنا(مترمربع) : 16/5
گیلان - رضوانشهر
کارشناسی شده
2,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 6300
منطقه شهری : رضوانشهر
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
330,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رودسر
متراژ مفید(مترمربع) : 98
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
1,500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 288
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 210
گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
280,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 4000
کاربری : زراعی
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
432,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - شفت
کارشناسی شده
125,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 235
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - آستانه اشرفیه - آستانه
کارشناسی شده
720,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1200