گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
15,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 17000
بنا(مترمربع) : 100
گیلان - رشت
کارشناسی شده
760,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : کمربندی خرمشهر
متراژ مفید(مترمربع) : 115
کارشناسی شده
420,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : سیاهکل
متراژ مفید(مترمربع) : 85
گیلان - رشت
کارشناسی شده
960,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2400
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - فومن - ماسوله
کارشناسی نشده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
بنا(مترمربع) : 500
گیلان - رودسر
کارشناسی شده
798,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رودسر
متراژ مفید(مترمربع) : 130
گیلان - صومعه سرا
کارشناسی شده
4,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 8000
گیلان - رشت
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : بیستون
متراژ مفید(مترمربع) : 11
گیلان - سیاهکل
کارشناسی شده
420,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 840
کاربری : مسکونی