گیلان - رشت - کوچصفهان
کارشناسی شده
660,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 2750
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : 2750
گیلان - رشت
کارشناسی نشده
7,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 7000
گیلان - لاهیجان
کارشناسی نشده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : مسکونی
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
1,260,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : شیشه گران
متراژ مفید(مترمربع) : 60
گیلان - رشت
کارشناسی شده
300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1000
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - رشت
کارشناسی شده
875,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 250
کاربری : مسکونی
بنا(مترمربع) : -
گیلان - رشت - خمام
کارشناسی شده
2,300,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : خمام
کاربری : 1540
گیلان - املش - رانکوه
کارشناسی شده
400,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1300
کاربری : مسکونی
گیلان - رشت - لشت نشا
کارشناسی شده
100,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 500
کاربری : مسکونی