گیلان - رشت - سنگر
کارشناسی شده
670,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 1700
بنا(مترمربع) : 140
گیلان - رشت
کارشناسی شده
4,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : جاده لاهیجان
متراژ مفید(مترمربع) : 250
گیلان - لنگرود
کارشناسی شده
180,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : خیابان شریعتی
متراژ مفید(مترمربع) : 23
گیلان - رشت
کارشناسی شده
650,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 3300
کاربری : زراعی
گیلان - رشت
کارشناسی شده
1,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : یخسازی
متراژ مفید(مترمربع) : 45
گیلان - رشت
کارشناسی شده
145,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رشت
متراژ مفید(مترمربع) : 95
گیلان - لاهیجان
کارشناسی شده
4,000,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
گیلان - بندر انزلی
کارشناسی شده
500,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
زمین(مترمربع) : 399
کاربری : مسکونی
گیلان - رشت
کارشناسی شده
470,000,000 تومان
جهت مشاهده آدرس و اطلاعات تماس مالک کلیک کنید
منطقه شهری : رشت
متراژ مفید(مترمربع) : 100